Komunikaty

14 stycznia 2021 21:07 | Komunikaty

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 
           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych informuje, że od dnia 18.01.2021r.,  dla klas 4-8 kontynuowana  będzie nauka w formie zdalnej, zgodnie
z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem lekcji i harmonogramem przerw międzylekcyjnych (w związku z absencją nauczycieli plan niektórych klas może ulec zmianie, proszę śledzić plan lekcji w e-dzienniku i na stronie szkolnej).

            Przypominam, że większość lekcji i zajęć dydaktycznych będzie prowadzona w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Każda lekcja będzie trwała 45 minut,
w tym: 30 min. on-line i 15 minut samodzielnej pracy ucznia (w zależności od polecenia nauczyciela, praca z podręcznikiem, karty pracy, ćwiczenia, itp.). Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane będą drogą elektroniczną i podlegać będą ocenianiu. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w lekcjach on-line. Nauczyciele będą sprawdzać obecność uczniów na każdej lekcji, nieobecność będzie odnotowywana w
e-dzienniku. Szczegółowe zasady określa Regulamin organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora SP nr 2 NSS z dnia 09.11.2020 r.)

            Jednocześnie informuję, że od dnia 18.01.2021, w klasach 1-3 nauka będzie prowadzona w formie stacjonarnej( dotyczy wszystkich zajęć dydaktycznych , w tym zajęć wych. fiz. na basenie) zgodnie z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem lekcji
i harmonogramem przerw międzylekcyjnych( plan lekcji, który obowiązywał w trakcie nauki
w formie stacjonarnej). Zajęcia będą odbywały się w dwóch budynkach szkolnych zgodnie
z obowiązującymi procedurami funkcjonowania naszej szkoły od 01 września 2020 r. Szczegółowe informacje organizacyjne (rozmieszczenie poszczególnych oddziałów
w budynkach szkolnych i numery klas) oraz niewielkie zmiany w zakresie procedur zostaną przekazane rodzicom poprzez e-dziennik.

 Zgodnie z planem będą się odbywać wszystkie zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Sposoby i formy prowadzenia w/w zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z rodzicami i uczniami.      

Ponadto informuję, że oddziały zerowe nadal pracują w formie stacjonarnej.
          

  Pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Rodziców kl. 4-8 w godzinach 8.00–15.00 w każdy dzień tygodnia.
Kontakt z pedagogiem: Anną Urban, Martą Krynicką: e-mail: pedagog@zsp2nss.pl, tel. 13 4611605
           W przypadku trudności z obsługą aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.
Kontakt z informatykami, e-mail: tomeks27a@gmail.comandrzej.rybski@zsp2nss.pl
           

Kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu w godz. 8:00-15:00 (tel. 013 4611605).
            Kontakt z dyrektorem szkoły, Bogdan Zwarycz: tel. 574489222 , dyrektor@zsp2nss.pl

Kontakt z wicedyrektorem szkoły, Wioletta Grzegorzak: wioletta.grzegorzak@zsp2nss.pl

Sekretariat szkoły, obsługa i administracja, świetlica, biblioteka i stołówka pracuje bez zmian.
            Bardzo prosimy o bieżące śledzenie informacji w e-dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Bogdan Zwarycz
Dyrektor SPnr2
w Ustrzykach Dolnych

Przeczytano: 238 razy. Wydrukuj|Do góry