Komunikaty

07 listopada 2020 12:30 | Komunikaty

KOMUNIKAT - zajęcia zdalne

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

 
            Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych informuje, że od dnia 09.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 w całej Polsce zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów kl. I-VIII szkoły podstawowej.
             Dla klas 4-8  nauka będzie prowadzona w formie zdalnej. zgodnie z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem lekcji i harmonogramem przerw międzylekcyjnych. Natomiast wychowawcy klas 1-3 ustalą szczegółowy tygodniowy plan lekcji z rodzicami. Większość lekcji i zajęć dydaktycznych dla klas 1-8 będzie prowadzona w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Każda lekcja będzie trwała 45 minut, w tym: 30 min. on-line i 15 minut samodzielnej pracy ucznia (w zależności od polecenia nauczyciela, praca z podręcznikiem, karty pracy, ćwiczenia, itp.). Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane będą drogą elektroniczną i podlegać będą ocenianiu. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w lekcjach on-line. Nauczyciele będą sprawdzać obecność uczniów na każdej lekcji, nieobecność będzie odnotowywana w e-dzienniku..

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z planem będą się odbywać wszystkie zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Sposoby i formy prowadzenia w/w zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z rodzicami i uczniami. Ponadto informuję, że oddziały zerowe pracują w formie stacjonarnej.
            Pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 8.00–15.00  w każdy dzień tygodnia.
Kontakt z pedagogiem: Anną Urban, Martą Krynicką: e-mail: pedagog@zsp2nss.pl, tel. 13 4611605
            W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.
Kontakt z informatykami, e-mail: tomeks27a@gmail.comandrzej.rybski@zsp2nss.pl
 Kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu w godz. 8:00-15:00 (tel. 013 4611605).
 Kontakt z dyrektorem szkoły, Bogdan Zwarycz: tel. 574489222 , dyrektor@zsp2nss.pl
 Kontakt z wicedyrektorami szkoły, Barbara Sałosz: wicedyrektor@zsp2nss.pl,Wioletta Grzegorzak: wioletta.grzegorzak@zsp2nss.pl
            Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Sekretariat szkoły, obsługa i administracja, świetlica, biblioteka i stołówka pracuje bez zmian.
            Bardzo prosimy o bieżące śledzenie informacji w e-dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Bogdan Zwarycz
Dyrektor ZSS i SPnr2
w Ustrzykach Dolnych

Przeczytano: 451 razy. Wydrukuj|Do góry