Komunikaty

24 października 2020 15:52 | Komunikaty

KOMUNIKAT NR 2

  Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych przypomina, że od dnia 26.10.2020 r. (tj . poniedziałek) w klasach IV –VIII szkoły podstawowej nauka będzie się odbywać w formie zdalnej, zgodnie  z obowiązującym dotychczas tygodniowym planem lekcji i harmonogramem przerw międzylekcyjnych.

  Większość lekcji i zajęć dydaktycznych będzie prowadzona w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Każda lekcja będzie trwała 45 minut, w tym: 30 min. on-line  i 15 minut samodzielnej pracy ucznia (w zależności od polecenia nauczyciela, praca z podręcznikiem, karty pracy, ćwiczenia, itp.).  Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane będą drogą elektroniczną i podlegać będą ocenianiu. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w lekcjach on-line. Nauczyciele będą sprawdzać obecność uczniów na każdej lekcji, nieobecność będzie odnotowywana w e-dzienniku. W razie jakichkolwiek problemów sprzętowych i technicznych proszę o kontakt z wychowawcą.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z planem będą się odbywać wszystkie zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Sposoby  i formy prowadzenia w/w zajęć zostaną uzgodnione indywidualnie z rodzicami i uczniami.

 Ewentualna możliwość i forma organizacji zajęć treningowych dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego zostanie przekazana przez szkolnych trenerów bezpośrednio do uczniów i rodziców.

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 8.00 – 15.00 w każdy dzień tygodnia.

Kontakt z pedagogiem: Anną Urban, Martą Krynicką: e-mail: pedagog@zsp2nss.pl, tel. 13 4611605

W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Kontakt z informatykami, e-mail: tomeks27a@gmail.com, andrzej.rybski@zsp2nss.pl

Kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu w godz. 8:00-15:00 (tel. 013 4611605).

Kontakt z dyrektorem szkoły, Bogdan Zwarycz: tel.  574489222 , dyrektor@zsp2nss.pl

Kontakt z wicedyrektorami szkoły, Barbara Sałosz: wicedyrektor@zsp2nss.pl, Wioletta Grzegorzak: wioletta.grzegorzak@zsp2nss.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

 

Bogdan Zwarycz

Dyrektor ZSS i SP nr 2

W Ustrzykach Dolnych

 

Przeczytano: 395 razy. Wydrukuj|Do góry