Aktualności

21 czerwca 2013 13:13 | Aktualności

Początek realizacji projektu: ”Młody Pitagoras – rozmowy z użyciem głowy”

       Koła matematyczne działające w ZSP nr 2 zostały doposażone od 10 czerwca 2013 w 15 nowoczesnych laptopów oraz zestaw interaktywny z tablicą dotykową IQ Board I umożliwiające indywidualną pracę każdemu z uczniów, a to wszystko dzięki pracy nad realizacją projektu  „Młody Pitagoras – rozmowy z użyciem głowy”. Zajęcia kół nieodpłatnie prowadzi w grupie uczniów klas 4-5 pani Wioletta Grzegorzak, w grupie uczniów klas  6 SP - I gimnazjum pani Agnieszka Kurczaba.

       Wprowadzenie na zajęciach pozalekcyjnych komputerów i tablicy wywoła na pewno bardzo korzystne zmiany i umożliwi wykorzystanie dotychczas zdobytej wiedzy w praktyce. Przede wszystkim wzrośnie tempo pracy,  zaangażowanie młodzieży, możliwość przygotowywania i rozwiązywania bogatszego, ciekawszego zestawu ćwiczeń. Lepsza będzie też jakość dydaktyczna prezentowanego materiału wykraczającego poza podstawę programową.

Komputer wzmaga aktywność ucznia poprzez umożliwienie mu przeprowadzenia różnorodnych eksperymentów naukowych. Jest niezastąpiony w objaśnianiu pojęć abstrakcyjnych. Uzyskana w ten sposób wiedza będzie dużo głębsza i trwalsza niż wiedza przekazywana metodami tradycyjnymi, ponieważ jest ona wynikiem własnych dociekań. Zmniejszy się dystans między uczniem i nauczycielem, wzbogaci się współdziałanie, w którym jaskrawiej zacznie ujawniać się stan wiadomości i umiejętności miłośników matematyki. Praca z wykorzystaniem technologii komputerowej zapewnia rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwala im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie wszelkich dostępnych źródeł wiedzy.

 

       Pragniemy bardzo gorąco podziękować Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych Panu Henrykowi Sułui za życzliwość i troskę o rozwój kreatywności wśród dzieci i młodzieży poprzez wsparcie inicjatywy wprowadzenia projektu „Młody Pitagoras - rozmowy z użyciem głowy” w naszej gminie. Serdecznie dziękujemy również za pomoc koordynatorowi projektu Pani Annie Dybale.

       Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa otwartości i hojności w przyszłości wspólnie będziemy się mogli radować i być dumnymi z osiągnięć naszych uczniów, za co jeszcze raz gorąco dziękujemy.

Barbara Sałosz

Opiekun uczniów klas II-III gimnazjum

Przeczytano: 1898 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: