Aktualności

21 czerwca 2013 13:01 | Aktualności

Lekcja otwarta matematyki w klasie Va

       Dnia 21.06.2013 roku odbyła się lekcja otwarta z matematyki w klasie V a przeprowadzona przez panią Wiolettę Grzegorzak na temat: „Rozwiązywanie zadań praktycznych – ułamki dziesiętne i pola figur płaskich”.

 

       Głównym celem lekcji było zaprezentowanie rodzicom: znajomości własności figur płaskich, umiejętności obliczania pól figur płaskich, wykonywania operacji rachunkowych na ułamkach dziesiętnych sposobem pisemnym i  wykorzystania ich w życiu codziennym. W pierwszej części zajęć uczniowie odpowiadali na pytania, poprzez podniesienie odpowiedniej karteczki TAK – jeśli zdanie jest prawdziwe i NIE – jeśli zdanie jest fałszywe. Następnie uzasadniali  swoje wypowiedzi.

Wykazywali się znajomością wzorów na obliczanie pól figur płaskich oraz rozwiązywali praktyczne zadania z ich  wykorzystaniem. W klasie szóstej uczniowie będą musieli dużo mocnej się zmobilizować, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w sprawdzianie ogólnopolskim.

       Bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania rodziców rozwojem dzieci i dziękujemy za wygospodarowanie czasu na udział w lekcji.  Za zaangażowanie, wszystkie dodatkowe zajęcia, troskę o rozwój kompetencji kluczowych swoich wychowanków,  inicjatywę składam gorące podziękowanie pani Wioletcie Grzegorzak.

 

Barbara Sałosz

Przeczytano: 1499 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: