Aktualności

06 marca 2013 07:57 | Aktualności

Etap dekanalny konkursu biblijnego o Listach świętego Pawła „Jesteście solą ziemi”

       „Młodzi ludzie są już teraz aktywnymi członkami Kościoła i są jego przyszłością. Często widzimy u nich spontaniczne otwarcie się na słuchanie Słowa Bożego oraz szczere pragnienie poznania Jezusa. W młodości bowiem pojawiają się nieodparte i szczere pytania na temat sensu własnego życia i tego, jaki kierunek nadać swojej egzystencji.

       Na te pytania tylko Bóg potrafi dać prawdziwą odpowiedź. To uwrażliwienie na świat młodych zakłada odwagę jasnego głoszenia; powinniśmy pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma świętego i bliskim obcowaniu z nim, aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść. Dlatego potrzebują oni świadków i mistrzów, którzy będą iść razem z nimi i prowadzić ich do miłości oraz do tego, aby oni ze swej strony przekazywali Ewangelię, zwłaszcza swoim rówieśnikom, stając się w ten sposób autentycznymi i wiarygodnymi głosicielami Słowa”.

       Te słowa Ojca Świętego z jego najnowszej adhortacji apostolskiej Verbum Domini wskazują na wielką rolę, jakie Słowo Boże powinno odgrywać w życiu młodych ludzi. W duchu tej myśli w naszej diecezji został zorganizowany konkurs biblijny pod hasłem przeżywanego w naszych wspólnotach roku wiary.   Przedmiotem konkursu była znajomość trzech listów św. Pawła Apostoła.

       W naszej szkole 27 lutego br. został zorganizowany jego II etap. Wzięło w nim udział 15 uczniów z następujących parafii i miejscowości: św. Józefa Robotnika z Ustrzyk Dolnych, Matki Bożej Królowej Polski z Ustrzyk Dolnych, Olszanica, Ustianowa, Łobozew i Ropienka.

       Podstawową częścią tych dekanalnych zmagań był egzamin pisemny złożony z 30 pytań przygotowanych przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

       Po konkursie wszyscy uczestnicy udali się na skromny poczęstunek. Ostatnim punktem programu było ogłoszenie wyników. Należy wyraźnie zaznaczyć, że poziom wiadomości uczestników był bardzo wysoki, a osiągnięte wyniki satysfakcjonujące.

Pierwsze miejsce zajął Beniamin Duda którego katechetką i opiekunką jest pani Magdalena Juchniewicz z Ropienki.

Drugie miejsce zajął Albert Kucharzyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych. Do konkursu przygotowywała go s. Beata Rząsa.

Trzecie miejsce zajęła Paulina Przepióra z Olszanicy. Jej opiekunem jest ks. Tomasz Surmacz. Te trzy osoby będą nas reprezentować w finale diecezjalnym, który odbędzie się 14 maja w Przemyślu.

       Po ogłoszeniu wyników wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody. Kończąc konkurs komisja pogratulowała dzieciom wspaniałych wyników i życzyła dalszych sukcesów w ścisłym finale i w poznawaniu Biblii .       

Ks. Grzegorz Łach

Przeczytano: 2193 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: