Aktualności

18 stycznia 2015 22:36 | Aktualności

1% podatku na wsparcie naszych działań

1_stowarzyszenie.jpg

Szanowni Państwo!
      Zwracamy się z prośbą do wszystkich Państwa, którym los naszej szkoły nie jest obojętny o przekazanie 1% podatku na wsparcie naszych działań.
Pieniądze zebrane w ten sposób będą przeznaczone na:

  • realizację zajęć dodatkowych dla dzieci;
  • doposażenie w pomoce dydaktyczne;
  • dofinansowywanie organizacji konkursów i imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym, wycieczek szkolnych, wystaw artystycznych;
  • finansowanie nagród i stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Podejmujemy szereg inicjatyw, by wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły i poszerzyć ofertę zajęć. Wiele takich przedsięwzięć podejmowaliśmy i pragniemy kontynuować we współpracy z: Fundacją Bieszczadzką, Fundacją Karpacka Polska, Fundacją PGNIG SA im. Ignacego Łukaszewicza, Fundacją IM. DR. M. KANTONA Bank Pekao SA, Fundacją św. Mikołaja, Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym”, Fundacją Rodziny Maciejko, Fundacją „Masz Szansę”, które umożliwiają nam pozyskiwanie środków na realizację naszych planów.

Zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich Państwa o przekazanie 1% na:
KRS 0000 270261 z dopiskiem w celu szczegółowym SPU DWÓJKA USTRZYKI DOLNE 4640

Za wszelką przychylność i okazaną pomoc wszystkim sympatykom i darczyńcom BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Dyrektor Szkoły –Bogdan Zwarycz
Prezes Stowarzyszenia – Anna Buczek


Przeczytano: 3624 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: