Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowa
https://zsp2ustrzyki.pl

Gimnazjum - Klasa 2N

v-ce dyr. mgr Barbara Sałosz

Przedmioty: Matematyka

mgr Marlena Cybruch

Przedmioty: Język niemiecki

mgr Małgorzata Gawlik

Przedmioty: Informatyka, Chemia

lic. Marta Głuszko

Przedmioty: Język angielski

mgr Jadwiga Jastrzębska

Przedmioty: Technika, Muzyka

Opiekun Szkolnego Chóru "Echo"

mgr Bolesław Kornaga

Przedmioty: Historia, Wiedza o społeczeństwie

mgr Andrzej Koszczka

Przedmioty: Religia

mgr Klaudia Prędki

Przedmioty: Biologia

Opiekun LOP

mgr Andrzej Rybski

Przedmioty: Geografia

Opiekun Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego

mgr Jadwiga Siara

Przedmioty: Zajęcia artystyczne

mgr Beata Tkacz

Przedmioty: Język polski, Lekcja wychowawcza