EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

"Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali"

 Jan Paweł II


Informacje o egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020