Skład Rady Rodziców 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców w 2018/2019:

Przewodniczący - Dawid Darosz

Zastępca - Monika Konieczyńska

Skarbnik - Anna Sydoryk

Sekretarz: Izabella Lechowicz

Członek - Ewa Sanetra-Kusz

Członek - Sylwester Bronhard

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w 2018/2019:

Przewodnicząca - Anna Buczek

Członek - Maria Biernat

Członek - Beata Grasela