Projekt pn.: ,,Młody Pitagoras- rozmowy z użyciem głowy” w Gminie Ustrzyki Dolne

 

 

ogloszenie.jpg 

OGŁOSZENIE

 o naborze uczniów do projektu:

pn.: ,,Utworzenie  interaktywnego koła zainteresowań

pn.: ,,Młody Pitagoras- rozmowy z użyciem głowy” 

w Gminie Ustrzyki Dolne,

w ramach środka 4.1 ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013’, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 00014-6173-SW0900055/12 z dnia 05.12.2012 r.

Realizacja zajęć dodatkowych z matematyki  dla uczniów

klas IV- VI SP i I – III gimnazjum w Gminie Ustrzyki Dolne”

 

Ogłaszamy nabór uczestników do udziału w dodatkowych zajęciach  w ramach projektu pn.: ,,Młody Pitagoras- rozmowy z użyciem głowy”  w Gminie Ustrzyki Dolne

Zajęcia prowadzone będą od drugiej połowy maja w roku szkolnym 2012/2013, dwa razy w tygodniu dla uczniów poszczególnych grup wiekowych:

1. Uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej

2. Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej i I klasy Gimnazjum

3. Uczniowie klas  II – III klasy Gimnazjum

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia matematyki, informatyki i ekonomii.

  Celem zgłoszenia należy złożyć poniżej podane dokumenty:

  1. Kwestionariusz rekrutacyjny.
  2. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 Dokumenty te są dostępne poniżej.

Termin składania dokumentów: wrzesień 2013r.

Miejsce składania dokumentów : sekretariat Zespołu Szkół Publicznych Nr 2, Narciarska Szkoła Sportowa, ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

 

UWAGA!   Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników.