Projekt "Sięgamy wyżej" realizowany przez Fundację Bieszczadzką

Logo POKL

Informacje ogólne o projekcie „Sięgamy wyżej”

Projekt „Sięgamy wyżej” realizowany jest przez Fundację Bieszczadzką w partnerstwie z Gminą Ustrzyki Dolne ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

>> czytaj więcej <<