Ogłoszenia

22 stycznia 2019 18:37 | Ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E - spotkania śródokresowe z Rodzicami

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych przypomina o terminie wywiadówek po I semestrze 2018/2019 dla poszczególnych klas:

-    28.01.2019 r.  (tj. poniedziałek)  godz. 16.30  kl. 0-3 szkoły podstawowej,

-    29.01.2019 r.  (tj. wtorek)  godz. 16.30  kl. 4-8 szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne.

       W dniu 28 stycznia 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 16.30 w stołówce szkolnej odbędzie się prelekcja dla Rodziców uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej prowadzona przez psychologa dr. Wiesława Poleszaka na temat: „Rola Rodzica w wychowaniu dziecka na wczesnym etapie szkolnym”. Następnie wychowawcy w klasach przekażą informację o dotychczasowych postępach uczniów w nauce.

       W dniu 29 stycznia 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 16.30 w sali gimnastycznej odbędzie się prelekcja dla Rodziców uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej prowadzona przez psychologa dr. Wiesława Poleszaka na temat: "Zagrożenia substancjami psychoaktywnymi, jak rozpoznać i jak reagować?". Następnie wychowawcy w klasach przekażą informację o dotychczasowych postępach uczniów w nauce.

       W trosce o wychowanie dzieci i z uwagi na coraz częstsze występowanie w/w problemów Dyrekcja Szkoły prosi wszystkich Rodziców o poważne potraktowanie sprawy i niezawodne przybycie na  prelekcje.

mgr Bogdan Zwarycz

Dyrektor szkoły

Przeczytano: 680 razy. Wydrukuj|Do góry