ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W USTRZYKACH DOLNYCH
http://zsp2ustrzyki.pl

04 lutego 2020 13:39 | Ogłoszenia

OGŁOSZENIE - Terminy wywiadówek po I semestrze 2019/2020

 

 

- O G Ł O S Z E N I E –

      Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych przypomina o terminie wywiadówek po I semestrze 2019/2020 dla poszczególnych klas:

W dniu 10 lutego 2020 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 16.30 w stołówce szkolnej odbędzie się prelekcja dla Rodziców uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej prowadzona przez psychologa dr. Wiesława Poleszaka na temat: „Współpraca Rodziców ze szkołą w procesie wychowania dziecka”. Następnie wychowawcy w klasach przekażą informację o dotychczasowych postępach uczniów w nauce.

      W trosce o wychowanie dzieci Dyrekcja Szkoły prosi wszystkich Rodziców o niezawodne przybycie na  prelekcję.

Bogdan Zwarycz

p.o. Dyrektora Szkoły