Przetargi

16 sierpnia 2016 16:05 | Przetargi | Źródło: Zespół Szkół Publicznych nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych

OGŁOSZENIE Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - 7 części

Ustrzyki Dolne, dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZSP2.261.4.2016

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - 7 części

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) Zespół Szkół Publicznych nr 2 - Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych zawiadamia o wynikach w/w postępowania.

W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zostały złożone następujące oferty:

1)       Część 1: artykuły ogólnospożywcze (załącznik 2.1) - złożono 1 ofertę, złożyła FHU „EDMARK” K. Górecki, ul. 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max. (cena brutto: 37.238,48 zł).

2)       Część 2: warzywa i owoce (załącznik 2.2)  – złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła Firma Handel-Hurt-Detal art. rolno-spożywcze Mariusz Maślak, ul. Młynarska 18, 38-500 Sanok, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max. (cena brutto: 41.904,57 zł)

Poza ofertą opisaną powyżej, ofertę złożył także następujący wykonawca:

Firma Handlowo-Usługowa „ROTER” Teresa Wójtowicz, ul. Kolejowa 14, 38-700 Ustrzyki Dolne, łączna punktacja w postępowaniu 84,50pkt/100 max. (cena brutto: 49.571,67 zł).

3)       Część 3: nabiał (załącznik 2.3)złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Oddział w Sanoku, ul. Przemyska 22, 38-500 Sanok, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max. (cena brutto: 21.682,73 zł).

Poza ofertą opisaną powyżej, ofertę złożył także następujący wykonawca:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 36-220 Jasielnica Rosielna, łączna punktacja w postępowaniu 91pkt./100 pkt. max. (cena brutto: 23.790,74 zł).

4)       Część 4: pieczywo (załącznik 2.4)złożono 1 ofertę, Spółdzielnia Handlowo Usługowa „HALICZ” ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max.  (cena brutto: 8.127,00 zł).

5)       Część 5: mięso, wędliny, drób (załącznik 2.5) – złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła Firma „PEX JAN” Produkcja Wędlin i Mięsa, ul. 29 Listopada 46, 38-700 Ustrzyki Dolne, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max.(cena brutto: 60.965,84 zł).

Poza ofertą opisaną powyżej, oferty złożyli także następujący wykonawcy:

Masarnia Ustrzyki Sp. z o.o., ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne, łączna punktacja w postępowaniu 95 pkt./100 max. (cena brutto: 64.051,05 zł).

6)       Część 6: mrożonki (załącznik 2.6)złożono 1 ofertę, Firma Handlowo-Usługowa „GALLOD-HURT” Bronisław Kłósek, Leszczyna 159, 32-733 Trzciana, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max.  (cena brutto: 11.175,05 zł).

7)       Część 7: wyroby garmażeryjne (załącznik 2.7)złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła Firma ZIBI BAR „KASYNO II” ul. Dukielska 9, 38-430 Miejsce Piastowe, która uzyskała w postępowaniu przetargowym łączną punktację 100 pkt./100 max. (cena brutto: 15.435,00 zł)

Poza ofertą opisaną powyżej, oferty złożyli także następujący wykonawcy:

PRO-CONCEPT, ul. Szymanowskiego 15, 30-047 Kraków łączna punktacja w postępowaniu 99 pkt./100 max. (cena brutto: 15.529,50 zł).

Uzasadniając dokonany wybór podaję, oceniając oferty według kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 100% cena oferty, oferty wymienionych firm są ofertami tańszymi.

Żadnej oferty nie wykluczono. Żadnej oferty nie odrzucono. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na w/w dostawę zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Bogdan Zwarycz – dyrektor szkoły

Przeczytano: 1434 razy. Wydrukuj|Do góry