*::*::* :: 2019/2020 :: * Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych * :: 2019/2020 :: *

Przetargi

17 sierpnia 2015 18:34 | Przetargi | Źródło: Zespół Szkół Publicznych nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych

Informacja o wynikach przetargu

Ustrzyki Dolne, dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZSP2.261.7.2015

 

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 - 7 części

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zespół Szkół Publicznych nr 2 - Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych zawiadamia o wynikach w/w postępowania.

 

W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zostały złożone następujące oferty:

1)       Część 1: artykuły ogólnospożywcze (załącznik 2.1) - złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła FHU „EDMARK” K. Górecki, ul. 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne, za cenę brutto 54.774,11.

Poza ofertą opisaną powyżej, ofertę złożył także następujący wykonawca:

- FHU „EMU” J. Struś, ul. 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne - za cenę brutto 61.596,50 zł.

2)       Część 2: warzywa i owoce (załącznik 2.2)  – złożono 1 ofertę, Firma Handlowo Usługowa „EMU” J. Struś, ul. 29 Listopada 26, 38-700 Ustrzyki Dolne za cenę brutto – 33.136,34 zł.

3)       Część 3: nabiał (załącznik 2.3)złożono 2 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Oddział w Sanoku, ul. Przemyska 22, 38-500 Sanok, za cenę brutto 22.862,96 zł.

Poza ofertą opisaną powyżej, ofertę złożył także następujący wykonawca:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 36-220 Jasielnica Rosielna, , za cenę brutto 25.580,76 zł.

4)       Część 4: pieczywo (załącznik 2.4)złożono 1 ofertę, Spółdzielnia Handlowo Usługowa „HALICZ” ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne, za cenę brutto 22.952,48 zł.

5)       Część 5: mięso, wędliny, drób (załącznik 2.5) – złożono 4 oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła

Masarnia Ustrzyki Sp. z o.o., ul. 29 Listopada 35, 38-700 Ustrzyki Dolne, za cenę brutto 67.067,70 zł.

Poza ofertą opisaną powyżej, oferty złożyli także następujący wykonawcy:

- Firma EB SP. z o.o. ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin, za cenę brutto 67.824,23 zł

- Firma „PEX JAN” Produkcja Wędlin i Mięsa, ul. 29 Listopada 46, 38-700 Ustrzyki Dolne, za cenę brutto 71.617,35 zł.

- Zakłady Mięsne, Nowy Żmigród Sp. z o.o., Mytarz 4, 38-230 Nowy Żmigród, za cenę brutto 74.252,02 zł.

6)       Część 6: mrożonki (załącznik 2.6)złożono 1 ofertę, Hurtownia „WIDAN” ul. Jasińskiego 56 B,

37 -700 Przemyśl, za cenę brutto 15.076,64 zł.

7)       Część 7: wyroby garmażeryjne (załącznik 2.7)złożono 1 ofertę, ZIBI BAR „KASYNO II” ul. Dukielska 9, 38-430 Miejsce Piastowe, za cenę brutto 17.482,50 zł.

Uzasadniając dokonany wybór podaję, oceniając oferty według kryterium zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 100% cena oferty, oferty wymienionych firm są ofertami tańszymi.

Żadnej oferty nie wykluczono.

Żadnej oferty nie odrzucono.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na w/w dostawę zostanie zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art.  94 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

 

mgr Bogdan Zwarycz

Dyrektor szkoły

Przeczytano: 1307 razy. Wydrukuj|Do góry