*::2018/2019::*

Przetargi

20 lipca 2017 19:56 | Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ZSP Nr 2-NSS w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z załącznikiem cenowym.

czytaj więcej »

29 czerwca 2017 14:10 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja: Otwarcie ofert w dniu 28.06.2017 r.- Przetarg publiczny „Malowanie korytarzy i sal lekcyjnych w budynku głównym Zespołu Szkół Publicznych Nr 2-Narciarskiej Szkoły Sportowej”. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie : 1.”BORGSTAR” USŁUGI...

czytaj więcej »

14 czerwca 2017 08:32 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Malowanie korytarzy i sal lekcyjnych w budynku głównym Zespołu Szkół Publicznych Nr 2-Narciarskiej Szkoły Sportowej. Szczegóły zamówienia...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2016 16:05 | Przetargi

OGŁOSZENIE Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - 7 części

Ustrzyki Dolne, dnia 16 sierpnia 2016 r. ZSP2.261.4.2016 OGŁOSZENIE Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - 7 części Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

czytaj więcej »

16 sierpnia 2016 16:03 | Przetargi

INFORMACJA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - 7 części

Ustrzyki Dolne, dnia 16 sierpnia 2016 r. ZSP2.261.4.2016 INFORMACJA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 - 7 części. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godzinie 9.30 w Zespole Szkół...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2016 17:55 | Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ZSP nr 2 NSS w roku szkolnym 2016/2017. Szczegóły zamówienia w załącznikach: ...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2015 18:34 | Przetargi

Informacja o wynikach przetargu

Ustrzyki Dolne, dnia 17 sierpnia 2015 r. ZSP2.261.7.2015 OGŁOSZENIE Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 - 7 części Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

czytaj więcej »

03 sierpnia 2015 15:50 | Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ZSP nr 2 NSS w roku szkolnym 2015/2016. Szczegóły zamówienia w załącznikach:...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2014 21:54 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PO ZMIANACH (art. 94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ustrzyki Dolne, dnia 29 sierpnia 2014 r. Do wszystkich wykonawców w postępowaniu na przetarg nieograniczony nr ZSP2.2510.1.2014 Znak: ZSP2.2510.10214 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 – 6...

czytaj więcej »