*::2017/2018::*

Przetargi

03 sierpnia 2015 15:50 | Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ZSP nr 2 NSS w roku szkolnym 2015/2016. Szczegóły zamówienia w załącznikach:...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2014 21:54 | Przetargi

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PO ZMIANACH (art. 94 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ustrzyki Dolne, dnia 29 sierpnia 2014 r. Do wszystkich wykonawców w postępowaniu na przetarg nieograniczony nr ZSP2.2510.1.2014 Znak: ZSP2.2510.10214 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 – 6...

czytaj więcej »

19 sierpnia 2014 17:29 | Przetargi

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ustrzyki Dolne, dnia 19 sierpnia 2014 r. ZSP2.2511.6.2014 OGŁOSZENIE Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 Euro. Dotyczy: „Dowóz i odwóz uczniów do oraz z Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach...

czytaj więcej »

19 sierpnia 2014 17:14 | Przetargi

Informacja o wynikach przetargu

Ustrzyki Dolne, dnia 19 sierpnia 2014 r. ZSP2.2510.1.2014 OGŁOSZENIE Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2014/2015 - 6 części Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2014 16:59 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów z ZSP nr 2 NSS w roku szkolnym 2014/2015. Szczegóły zamówienia w załącznikach:

czytaj więcej »

08 sierpnia 2014 16:40 | Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej ZSP nr 2 NSS w roku szkolnym 2014/2015. Szczegóły zamówienia w załącznikach: ...

czytaj więcej »

23 maja 2014 13:16 | Przetargi

Informacja o wynikach przetargu

Ustrzyki Dolne, dnia 23 maja 2014 r. ZSP2.2511.5.2014 OGŁOSZENIE Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 Euro. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń budynku internatu Zespołu Szkół Publicznych...

czytaj więcej »

07 maja 2014 15:25 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 Euro

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadaniap/n: „Przebudowapomieszczeń budynku internatu Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 ” w m-ci Ustrzyki Dolne Ogłoszenie o przetargu Instrukcja dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Formularz...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2013 14:18 | Przetargi

Informacja o wynikach przetargu

Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych nr 2 – Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych informuje o wynikach postępowania na przetarg nieograniczony na zakup artykułów spożywczych na stołówkę ZSP2-NSS w roku szkolnym 2013/2014. Szczegóły dotyczące wyników...

czytaj więcej »