Dokumentacja szkolna

10 października 2019 14:35 | Dokumentacja szkolna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

       Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania.

Sprzeciw musi być wniesiony pisemnie do pielęgniarki szkolnej.

Sprzeciw nie ma zastosowania na udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań i urazów.

 

Pielęgniarka Elżbieta Łabuda

Przeczytano: 382 razy. Wydrukuj|Do góry