*::2018/2019::*

Dokumentacja szkolna

30 października 2018 11:31 | Dokumentacja szkolna

ZARZĄDZENIE NR 19/2018

ZARZĄDZENIE NR 19/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2018 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz paragrafu 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) 

zarządzam co następuje

 

§ 1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

SZKOŁA PODSTAWOWA I ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

  1. 2 listopada 2018 r.

  2. 10 kwietnia 2019 r.

  3. 11 kwietnia 2019 r.

  4. 15 kwietnia 2019 r.

  5. 16 kwietnia 2019 r.

  6. 17 kwietnia 2019 r.

  7. 2 maja 2019 r.

  8. 10 maja 2019 r.

§ 2

W ustalonych dniach szkoła będzie organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów zainteresowanych udziałem w takich zajęciach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przeczytano: 349 razy. Wydrukuj|Do góry