ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W USTRZYKACH DOLNYCH
http://zsp2ustrzyki.pl

17 stycznia 2020 22:38 | Dokumentacja szkolna

Rekrutacja do oddziałów zerowych na 2020/2021

Ustrzyki Dolne, dnia 15 stycznia 2020 r.~ O G Ł O S Z E N I E ~

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych informuje, że od 15 stycznia 2020r. do 14 lutego 2020 r. (włącznie) trwać będą zapisy dzieci 6-letnich (urodz. w 2014 r.) do oddziałów zerowych przy Szkole Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2020/2021.

        Szkoła zapewnia oprócz realizacji podstawy programowej: zajęcia komputerowe, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego (piłka nożna, pływanie, zajęcia rekreacyjno-sportowe), zajęcia logorytmiczne, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, udział w konkursach (m.in.: recytatorski, plastyczny, „Omnibus Matematyczny”, „Spartakiada przedszkolaków”).

Ponadto szkoła zapewnia cztery posiłki dziennie, osobną grupę świetlicową oraz opiekę w okresie międzyświątecznym i feryjnym.

Zapisu należy dokonać w sekretariacie szkoły przy ul. Dobrej 6 w godz. od 7.30 do 15.30. Rodzice proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do oddziału zerowego (do pobrania w sekretariacie i na stronie szkolnej www.zsp2ustrzyki.pl - dokumentacja szkoły) oraz przedłożenie wyciągu aktu urodzenia dziecka  lub dowodu osobistego dziecka (do wglądu).

Załączniki:

Karta zgłoszenia do zerówki_2020_2021_str. 1-7-1 [112.5 KB]

Regulamin Rekrutacji do Zerówki i kl. 1 SP2 w 2020_2021 [29.48 KB]

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej do Zerówki i kl. 1 SP2 w 2020_2021 [26.22 KB]