Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych
http://zsp2ustrzyki.pl

19 lutego 2018 21:40 | Dokumentacja szkolna

REKRUTACJA 2018/2019

KOMISJA REKRUTACYJNA I POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

pdf.jpgKomisja Rekrutacyjna i postępowanie rekrutacyjne na 2018_2019

pdf.jpgRegulamin Rekrutacji do Zerówki i kl. 1 SP2 w 2018_2019

pdf.jpgRegulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej do Zerówki i kl. 1 SP2 w 2018_2019


ZAPISY DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH:

INFORMACJA O ZAPISACH

pdf.jpgKarta zgłoszenia do zerówki_2018_2019_str. 1

pdf.jpgKarta zgłoszenia do zerówki_2018_2019_str. 2

pdf.jpgKarta zgłoszenia do zerówki_2018_2019_str. 3

pdf.jpgWniosek o przyjecie kandydata do zerówki_ 2018_2019_str.1

pdf.jpgWniosek o przyjecie kandydata do zerówki_ 2018_2019_str.2

pdf.jpgWniosek o przyjecie kandydata do zerówki_ 2018_2019_str.3

ZAPISY DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
INFORMACJA O ZAPISACH

pdf.jpgKarta zgłoszenia do kl. 1 SP2_2018_2019_str. 1

pdf.jpgKarta zgłoszenia do kl. 1 SP2_2018_2019_str. 2

pdf.jpgKarta zgłoszenia do kl. 1 SP2_2018_2019_str. 3

pdf.jpgSportowa_Karta zgłoszenia do kl. 1 SP2_2018_2019_str. 1

pdf.jpgSportowa_Karta zgłoszenia do kl. 1 SP2_2018_2019_str. 2

pdf.jpgSportowa_Karta zgłoszenia do kl. 1 SP2_2018_2019_str. 3

pdf.jpgWniosek o przyjęcie kandydata do SP2_2018_2019_str. 1

pdf.jpgWniosek o przyjęcie kandydata do SP2_2018_2019_str. 2

pdf.jpgWniosek o przyjęcie kandydata do SP2_2018_2019_str. 3