*::*::* :: 2019/2020 :: * Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych * :: 2019/2020 :: *

Dokumentacja szkolna

10 października 2019 14:35 | Dokumentacja szkolna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania. Sprzeciw musi być...

czytaj więcej »

05 marca 2019 08:13 | Dokumentacja szkolna

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W załącznikach znajduje się dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

czytaj więcej »

30 października 2018 11:31 | Dokumentacja szkolna

ZARZĄDZENIE NR 19/2018

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 września 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć d

czytaj więcej »