*::*::* :: 2019/2020 :: * Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych * :: 2019/2020 :: *

Komunikaty

26 marca 2020 13:42 | Komunikaty

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Drodzy uczniowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Każdy z Was za pomocą dziennika elektronicznego, komunikatorów internetowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Wykonanie zleconych zadań w wyznaczonym terminie przez poszczególnych nauczycieli będzie potwierdzeniem obecności na zajęciach. Wykonane zadania i prace należy zgodnie z ustaloną metodą przez danego nauczyciela odesłać. Określone przez nauczyciela zadania i prace będą podlegały ocenianiu.

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na skrzynkę Twoich Rodziców w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

Zwróć szczególną uwagę na:

1) wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów;
3) plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania dla Twojej klasy.

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym.
Dane do kontakt z pedagogiem:
tel. .574661222 ,
e-mail: pedagog@zsp2nss.pl

Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym informatykiem. Godziny indywidualnych konsultacji z informatykiem to: 11.00-13.00 oraz 15.00-17.00

Kontakt z informatykiem:
e-mail: andrzej.rybski@zsp2nss.pl (najpierw kontakt mailowy w celu określenia indywidualnego terminu i sposobu kontaktu)
Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.

Kontakt z dyrektorem szkoły
tel. 13 4611605 lub 574489222
e-mail: dyrektor@zsp2nss.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez e-dziennik.
Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.

Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!
Dyrektor szkoły
Bogdan Zwarycz

 

Przeczytano: 288 razy. Wydrukuj|Do góry