ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W USTRZYKACH DOLNYCH
http://zsp2ustrzyki.pl

04 listopada 2019 08:31 | Komunikaty

SPOTKANIA ŚRÓDOKRESOWE Z RODZICAMI

Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych przypomina, że w n/w dniach odbędą się spotkania śródokresowe z Rodzicami: