ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W USTRZYKACH DOLNYCH
http://zsp2ustrzyki.pl

13 czerwca 2019 10:29 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 14 czerwca 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki – Narciarskiej Szkoły Sportowej

w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych w dniu 14 czerwca 2019r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)

 zarządzam co następuje:

 

§  1

Dnia 14 czerwca 2019r. z powodu wysokich temperatur w pomieszczeniach lekcyjnych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, zajęcia lekcyjne począwszy od lekcji pierwszej będą trwać 30 min. i odbędą się według poniższego harmonogramu:

lekcja 1                             8:00 – 8:30

lekcja 2                             8:40 – 9:10

lekcja 3                             9:20 – 9:50

lekcja 4                             10:00 – 10:30

lekcja 5                             10:40 – 11:10

lekcja 6                             11:20 – 11:50

lekcja 7                             12:10 – 12:40

lekcja 8                             12:50 – 13:20

lekcja 9                             13:30 – 14:00

 

§ 2

Biblioteka, świetlica i oddziały zerowe pracują bez zmian.

Obiady będą wydawane w godzinach 11:50 – 15:00.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor szkoły

Bogdan Zwarycz