Aktualności

12 października 2020 12:36 | Aktualności

Zmiana techniki uczenia się i nauczania w okresie od 12-16.10.2020r.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zmiana techniki uczenia się i nauczania w naszej szkole w okresie od 12-16.10.2020r. nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez narzędzia pracy zdalnej aplikację Teams.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane będą drogą elektroniczną i podlegać będą ocenianiu.

 W tym tygodniu obowiązuje nowy rozkład dzwonków (w dzienniku nie są zmienione):

1. 8.00 - 8.30
2. 8.40 - 9.10
3. 9.20 - 9.50
4. 10.00 - 10.30
5. 10.40 - 11.10
6. 11.20 - 11.50
7. 12.00 - 12.30
8. 12.40 - 13.10
9. 13.20 - 13.50

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 13.00 w każdy dzień tygodnia. Kontakt z pedagogiem:

Anną Urban, Martą Krynicką: e-mail: pedagog@zsp2nss.pl, tel. 574 661 222

W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Kontakt z informatykami, e-mail: tomeks27a@gmail.com, andrzej.rybski@zsp2nss.pl

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w  szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-13:00 (tel. 013 4611605).

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – budynek Internatu, szkolne boiska, sala gimnastyczna).

Kontakt z dyrektorem szkoły, Bogdan Zwarycz: tel.  574489222  dyrektor@zsp2nss.pl

Kontakt z wicedyrektorami szkoły, Barbara Sałosz: wicedyrektor@zsp2nss.pl, Wioletta Grzegorzak: wioletta.grzegorzak@zsp2nss.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem

Dyrekcja ZSS i SP nr 2

 

Przeczytano: 281 razy. Wydrukuj|Do góry