Aktualności

23 maja 2020 21:15 | Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 maja 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia szczególnych procedur w zakresie organizacji pracy edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji z nauczycielami w Zespole Szkół Sportowych
w Ustrzykach Dolnych
 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie Zarządzenia nr 11/V/20 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji z nauczycielami
w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia Funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna oraz konsultacje z nauczycielami,

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się „Procedurę organizacji pracy w zakresie organizacji pracy edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji z nauczycielami w Zespole Szkół Sportowych
w Ustrzykach Dolnych oraz postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem na terenie Szkoły”
od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania,
w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, portalach społecznościowych szkoły.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Bogdan Zwarycz

Przeczytano: 319 razy. Wydrukuj|Do góry