Aktualności

09 maja 2020 19:51 | Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 6/2020

 

Dyrektora  Zespołu Szkół Sportowych

w Ustrzykach Dolnych

z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych procedur w zakresie organizacji pracy, zapewnienia bezpieczeństwa  i opieki dzieci w oddziałach zerowych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie Zarządzenia nr 1/V/20 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz żłobka funkcjonujących na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z § 4d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia Funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się „Procedurę organizacji pracy w oddziałach zerowych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej
w Ustrzykach Dolnych oraz postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem na terenie Szkoły”
od dnia 11 maja 2020 r. do odwołania, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, portalach społecznościowych szkoły.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Bogdan Zwarycz

Przeczytano: 495 razy. Wydrukuj|Do góry