Aktualności

05 maja 2020 21:04 | Aktualności

Zarządzenie Nr 5/2020

 

Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych

z dnia 05 maja 2020 roku 

w sprawie zawieszenia zajęć w oddziałach zerowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą organu prowadzącego, zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w związku z koniecznością wykonania prac związanych z dezynfekcją i dostosowaniem pomieszczeń do bezpiecznych
i  higienicznych warunków dla uczniów wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszam zajęcia w terminie od 06.05.2020 r. do 10.05.2020 r. w oddziałach zerowych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych. 

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej, portalach społecznościowych szkoły, poprzez dziennik elektroniczny oraz na wszystkich drzwiach wejściowych do placówki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dyrektor Szkoły

mgr Bogdan Zwarycz

Przeczytano: 243 razy. Wydrukuj|Do góry