Aktualności

24 marca 2020 18:12 | Aktualności

Zmiana techniki uczenia się i nauczania

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez narzędzia pracy zdalnej rekomendowane przez MEN i platformy edukacyjne: Librus (uczniowie klas 4-8), HangoutsMeet, Skype, E - podręcznik.pl. Każdy uczeń otrzyma instrukcję od swoich nauczycieli oraz hasło dostępu za pomocą, którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne oraz niezbędne informacje, aby wziąć udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane będą drogą elektroniczną i podlegać będą ocenianiu.

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt. 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto Rodzica w dzienniku elektronicznym zostaną przekazane poniższe dokumenty:

1)     wypis ze statutu szkoły, zawierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

2)     wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;

3)     plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 13.00 w każdy dzień tygodnia. Kontakt z pedagogiem:

Anną Urban, Martą Krynicką: e-mail: pedagog@zsp2nss.pl, tel. 574 661 222

W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Kontakt z informatykiem, e-mail: andrzej.rybski@zsp2nss.pl

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w  szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-13:00 (tel. 013 4611605).

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – budynek Internatu, szkolne boiska, sala gimnastyczna).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zsp2nss.pl.

Kontakt z dyrektorem szkoły, Bogdan Zwarycz: tel.  574489222  dyrektor@zsp2nss.pl

Kontakt z wicedyrektorami szkoły, Barbara Sałosz: wicedyrektor@zsp2nss.pl, Wioletta Grzegorzak: wioletta.grzegorzak@zsp2nss.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się bezpośrednio innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.  Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor Bogdan Zwarycz

Przeczytano: 456 razy. Wydrukuj|Do góry