Aktualności

03 grudnia 2019 20:50 | Aktualności

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu „Omnibus matematyczny 2020” pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Konkurs ma charakter indywidualny. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
 2. Zbiorowe zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez opiekunów nauczycieli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy:
 • dzieci oddziałów zerowy –luiza.senktas-cyzio@zsp2nss.pl, marta.germanska@zsp2nss.pl
 • dzieci oddziałów klasy I SP – anna.wojtasik@zsp2nss.pl, barbara.opach@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas II SP –  wieslawa.banczak@zsp2nss.pl, alicja.niedospial@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas III SP –maria.fuksa@zsp2nss.pl, ewa.tomczak@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas IV SP – alicja.urban@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas V SP - wicedyrektor@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas VI SP – wioletta.grzegorzak@zsp2nss.pl
 • uczniowie klas VII SP – karpinska.kat@o2.pl
 • uczniowie klas VIII SP – wicedyrektor@zsp2nss.pl.
 • Pierwszy etap Konkursu, który trwać będzie w dniach: 17 lutego 2020 – 29 marca 2020 r. polega na rozwiązaniu zestawów zadań zamieszczonych co dwa tygodnie na stronie internetowej konkursu.
 • Uczniowie biorący udział w Konkursie, rozwiązują wyłącznie zadania dla swojej kategorii wiekowej. Obowiązuje następujący podział na kategorie:
  • dzieci oddziałów „zerowych”,
  • uczniowie klas I szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas II szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas III szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas IV szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas V szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas VI szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas  VII szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas  VIII szkoły podstawowej.

Rozwiązania zadań można przekazywać bezpośrednio organizatorom konkursu oraz za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Zespół Szkół Sportowych nr 2, ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, z dopiskiem: "Omnibus matematyczny 2020". (liczy się data stempla pocztowego). Wszelkie pytania można kierować na adresy nauczycieli koordynatorów podanych wyżej.

 • Na rozwiązanie każdego zestawu zadań, uczestnicy mają dwa tygodnie - od momentu ukazania się danego zestawu na internetowej stronie konkursu. Rozwiązania, które wpłyną po wyznaczonym dla każdego zestawu terminie, nie będą uwzględniane w końcowej klasyfikacji.
 • Do finałowego etapu Konkursu zaproszonych zostanie co najmniej 20 uczniów - z każdej kategorii, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów w Pierwszym etapie Konkursu.

Etap finałowy, który dla wszystkich zaproszonych uczniów będzie miał charakter testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych, odbędzie się w Zespole Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych w dniu 8 maja 2020 r. dla wszystkich uczniów. Każdy uczestnik Konkursu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy!

Barbara Sałosz

wiedyrektor ZSS

w Ustrzykach Dolnych

Przeczytano: 245 razy. Wydrukuj|Do góry