*::2018/2019::*

Aktualności

13 maja 2019 21:16 | Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w „MAM TALENT – SHOW 2019”!!!

REGULAMIN     KONKURSU „ MAM TALENT - SHOW”

I. ORGANIZATOR:

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 NSS, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki”.

II. CELE KONKURSU:

  • popularyzowanie działań artystycznych
  • rozwijanie kreatywności uczniów
  • promowanie młodych talentów
  • rozwijanie zainteresowań uczniów
  • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
  • zaprezentowanie w środowisku szkolnym różnorodnych talentów
  • integracja zespołu szkolnego.

III. UCZESTNICY „MAM TALENT-SHOW”:

Konkurs jest otwarty dla uczniów klas 0– III, 4-8  Szkoły Podstawowej
oraz III Gimnazjum w Ustrzykach Dolnych. Uczestnikiem MAM TALENT - SHOW może być każdy uczeń lub grupa uczniów.
 

IV. FORMA KONKURSU:    Krótka prezentacja:

- śpiew, taniec

- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich

- pokaz umiejętności gry aktorskiej

- pokaz sprawności fizycznej

- prezentacja treści kabaretowych

- małe formy teatralne

- gra na dowolnym instrumencie

- recytacja

- występy sportowo-akrobatyczne

- zdolności manualne

- inne . . .

V. INFORMACJE OGÓLNE:

 Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

 Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie.

 Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 osób (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego wyboru lub a’capella).

 Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem  nośnik z nagraniem podkładu muzycznego.

 Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu chóru, grupy innych uczestników biorących udział w występie.

 Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali (sceny).

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.

 Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony odtwarzacz CD.

 Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.

 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia do dnia 29 maja  2019 r.

VI. MIEJSCE REALIZACJI:

 Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych.

VII. TERMIN REALIZACJI:     15 czerwca  2019r. Godz. 16.00

VIII. PRZEBIEG KONKURSU:

Uczestnicy zgłaszają się do udziału w „MAM TALENT – SHOW” poprzez  wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 29 maja 2019 r gabinet „13”. W zależności od ilości zgłoszeń jury w dniu 5 czerwca 2019 podaje listę osób zakwalifikowanych do występu w dniu 9 czerwca 2019r.

 

 

Przeczytano: 205 razy. Wydrukuj|Do góry