Aktualności

16 stycznia 2019 20:18 | Aktualności

1% podatku za 2017 rok

     Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej „Dwójki" oraz Dyrekcja SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych pragnie serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom oraz innym darczyńcom za pomoc w pozyskaniu 1 972,17 zł,  środków z 1% podatku za 2017 rok. Pragniemy również bardzo serdecznie podziękować partnerowi, Fundacji „Młodzi Młodym” i osobom współdziałającym, którzy pomagają nam w pozyskaniu tych środków.

     Pozyskane fundusze zobowiązujemy się przeznaczyć na cel lub cele statutowe Darczyńcy wskazane
w umowie:

 1. Realizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej , kulturalnej wobec dzieci, młodzieży, osób dorosłych;
 2. Dążenie do dofinansowania, zakupu pomocy szkolnych, naukowych oraz specjalistycznych dla uczniów, rozpowszechnianie ich osiągnięć, finansowanie nagród i stypendiów dla studentów, uczniów szczególnie uzdolnionych;
 3. Dążenie do dofinansowania, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, wózków inwalidzkich dla osób uległych nieszczęśliwym zdarzeniom losowym, wypadkom, chorobom,, szeroko pojętą integracją osób niepełnosprawnych;
 4. Organizacja imprez okolicznościowych o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym, charytatywnym, integracyjnym;
 5. Szeroko rozumiana pomoc społeczna dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zbieranie środków na najbiedniejszych;
 6. Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy, wspieranie w rozwoju sportowym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 7. Wspieranie szkół, przedszkoli, klubów sportowych i innych jednostek zajmujących się edukacją i sportem w zakresie modernizacji i utrzymania ich obiektów;
 8. Wspieranie podmiotów prowadzących działalność zbieżną z działalnością statutową Fundacji, w szczególności podmiotów prowadzących działalność oświatową, naukową, sportową, jak również innych organizacji pozarządowych;
 9. Propagowanie za pomocą sieci Internet wszelkiego rodzaju treści edukacyjnych i informatycznych;
 10. Szeroko pojęta pomoc prawna, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;
 11. Badanie rynku i opinii publicznej;
 12. Wspieranie ośrodków kultury o nowe nabytki, zbiory, modernizacje i pomoc w utrzymaniu ich obiektów;
 13. Niesienie pomocy na rzecz zwierząt skrzywdzonych i porzuconych;
 14. Propagowanie zdrowego stylu życia, współpraca z podmiotami leczniczymi;
 15. Dofinansowanie pasji, hobby Partnerów.

      Podejmujemy szereg inicjatyw, by wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły.  Wiele takich przedsięwzięć podejmowaliśmy i pragniemy kontynuować we współpracy z: Urzędem Gminy Ustrzyki Dolne i Panem Burmistrzem Bartoszem Romowiczem, Fundacją Bieszczadzką, Fundacją Karpacka Polska, Fundacją im. dr M. Kantona Bank Pekao SA, Fundacją św. Mikołaja,  Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym”, Fundacją „Masz Szansę”, które umożliwiają nam pozyskiwanie środków na realizację naszych planów.
     Za środki  pozyskane w 2017 roku z 1% za rok 2016, w kwocie 2 109,78 zł sfinansowano nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

      Ponownie zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich Państwa o przekazanie 1% podatku na:
KRS 0000270261 z dopiskiem w celu szczegółowym:
SPU DWÓJKA USTRZYKI DOLNE 4640

Za wszelką przychylność i okazaną pomoc wszystkim sympatykom i darczyńcom BARDZO, BARDZO …. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Prezes Stowarzyszenia – Anna Buczek

Dyrektor Szkoły - Bogdan Zwarycz

Przeczytano: 491 razy. Wydrukuj|Do góry