*::2018/2019::*

Aktualności

22 listopada 2018 17:43 | Aktualności

Lekcja otwarta z języka polskiego w klasie 5d

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.” Biblia Tysiąclecia Gal 5:22,23

 

22 listopada 2018 r. uczniowie klasy 5d uczestniczyli w lekcji otwartej z języka polskiego, którą prowadził Bolesław Kornaga. Udział w niej wzięli rodzice uczniów oraz nauczyciele naszej szkoły. Zajęcia dotyczyły zagadnień związanych z mitologią grecką, a tematem przewodnim był mit o Prometeuszu. Celem lekcji było kształtowanie umiejętności analizowania i oceniania działań bohatera oraz przekonanie uczniów do pracy nad swoją motywacją i zaangażowaniem w działaniach na rzecz innych.

Na lekcji uczniowie poznali mit o Prometeuszu, a następnie próbowali wyjaśnić motywy, jakimi kierował się tytan chcąc pomóc ludziom. Informacje te były impulsem do rozmowy na temat człowieka, jego przeszłości i natury wynikające z treści mitu. Doprowadziła ona do sformułowania tezy o gotowości do poświęcenia dla dobra ogółu, działania w słusznej sprawie nawet kosztem własnego szczęścia i bezpieczeństwa – postawie prometejskiej. Pozwoliło to sformułować pojęcie dobra, jako wartościowe, pozytywne i bezinteresowne działanie na rzecz innych. Uczniowie chętnie wykonywali powierzone im zadania, zdecydowana większość dobrze radziła sobie z problemami omawianymi na lekcji, wykazywali przy tym duże zaangażowanie.

Cieszę się, że udało się pobudzić aktywność uczniów i równocześnie dziękuję wszystkim uczestnikom lekcji (pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom i uczniom) za współpracę i zainteresowanie.

Bolesław Kornaga

Bardzo serdecznie dziękuję panu Bolesławowi Kornadze za inicjatywę, przygotowanie  i przeprowadzenie lekcji otwartej oraz kształtowanie postaw uczniów. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym rodzicom i nauczycielom za liczny udział w zajęciach oraz zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach otwartych.

Barbara Sałosz

v-ce dyrektor SP nr 2 NSS

Przeczytano: 1791 razy. Wydrukuj|Do góry