*::2018/2019::*

Aktualności

22 czerwca 2018 12:56 | Aktualności

Ogólnopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

W naszej szkole odbyły się konkursy profilaktyczne „Stop nałogom”

w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

 

 

W klasach IV-VII SP i II-III Gimnazjum pedagodzy szkolni zorganizowali i przeprowadzili w miesiącach kwiecień - czerwiec 2018 międzyklasowy konkurs profilaktyczny „Stop nałogom”.

Do udziału w projekcie zostali zaangażowani wszyscy uczniowie z klas IV-VII SP i II-III Gimnazjum, co wpłynęło na ich integrację w zespołach klasowych.

 Celem konkursu profilaktycznego „Stop nałogom” było:

  • uświadomienie uczniom szkodliwości palenia tytoniu (papierosy, e-papierosy), picia alkoholu i używania narkotyków

  • promowanie zdrowego stylu życia

  • propagowanie wiedzy na temat uzależnień

  • wspieranie rozwoju osobowości uczniów tak, aby byli zdolni do podejmowania racjonalnych decyzji i radzenia sobie z trudnościami bez sięgania po środki uzależniające

  • zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań i pasji

  • motywowanie do aktywności sportowej

Pedagodzy i wychowawcy prowadzili zajęcia profilaktyczne w klasach IV-VII SP i II-III Gimnazjum, w trakcie których omawiano zagrożenia wynikające z korzystania z używek i promowano zdrowy styl życia.

W ramach międzyklasowego konkursu profilaktycznego„Stop nałogom” klasy IV-VI miały za zadanie wykonać: plakaty, ulotki profilaktyczne, reklamę szkoły i napisać list do kolegi przestrzegający przed sięganiem po środki uzależniające. Natomiast klasy VII SP i II-III Gimnazjum: prezentacje o szkole, hasło propagujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień, plakat „Jak dbać o zdrowie”, ulotkę profilaktyczną zwierającą informacje o szkodliwości np. palenia papierosów i e- papierosów, picia alkoholu, eksperymentowania z narkotykami, nadmiernego korzystania z komputera i napisać test wiedzy o szkodliwości różnych środków uzależniających. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpiło w czerwcu 2018.

 

W klasach IV-VI:


I miejsce zajęła klasa IVc, i otrzymała 200 zł

II miejsca zajęły klasy IVa i IVd i otrzymały po 150 zł

 

W klasach VII SP i II-III Gimnazjum:

 

I miejsce zajęła klasa VIIb i otrzymała 190 zł

II miejsce zajęła klasa IIIb i otrzymała 170 zł

III miejsce zajęła klasa IIa i otrzymała 140 zł

 

Zwycięskie klasy przeznaczyły otrzymane fundusze między innymi na: wyjście na lody i pizzę, zorganizowanie wycieczki.

Nagrody dla uczniów ufundowano z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Anna Urban i Marta Krynicka

Przeczytano: 306 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: