*::2018/2019::*

Aktualności

05 czerwca 2018 09:48 | Aktualności

"Bryły wokół nas" - klasowy projekt edukacyjny

       Klasa 6b zaangażowała się w projekt edukacyjny z matematyki „Bryły wokół nas” , który realizowany był przez cały miesiąc maj. Głównym celem naszego projektu było pokazanie przydatności matematyki w życiu codziennym. Oprócz przydatności matematyki w życiu codziennym, chcieliśmy pokazać, że matematyka może być przyjemna. Można się nią bawić, "spędzać" z nią wolne chwile. Problem jaki mieli rozwiązać uczniowie, to "Gdzie wykorzystuje się graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe w życiu codziennym?"

Cele szczegółowe projektu:

  • Rozpoznawanie bryły geometryczne na podstawie ich własności,
  • Rozróżnianie elementów brył,
  • Wykonywanie siatek i modeli graniastosłupów, ostrosłupów, brył obrotowych…
  • Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji,
  • Dokonywanie właściwej selekcji zgromadzonego materiału,
  • Praca w grupie,
  • Umiejętność prezentacji wyników swojej pracy,
  • Ocenianie swojej pracy i pracy kolegów.

      Projekt został przedstawiony podczas lekcji matematyki. Podczas prezentacji uczniowie przedstawili realizowane zadania, prezentację, stworzone bryły. Omówili własności, wykorzystanie praktyczne brył w życiu codziennym, opowiadali o napotkanych trudnościach podczas pracy, o tym w jaki sposób powstawały pomysły grupy. Uwieńczeniem projektu stała się galeria brył w sali matematycznej naszej szkoły. Wykonane pomoce będą wykorzystywane na lekcjach matematyki.

Dodatkowe działania w projekcie wpłynęły na większe zainteresowanie uczniów nauką stereometrii, czyli działu matematyki zajmującego się figurami geometrycznymi w przestrzeni. Pozwoliły młodzieży zauważyć związek między tym, o czym uczą się na lekcjach, a tym, co spotykają poza szkołą. Realizacja tego klasowego projektu stała się źródłem satysfakcji, rozbudziła zainteresowanie matematyką i dała szansę samodzielnej, kreatywnej aktywności.

      Wszystkim zaangażowanym uczniom dziękuję za ogrom włożonej pracy i gratuluję bardzo ciekawych i oryginalnych pomysłów.

Barbara Szałańska

Przeczytano: 335 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: