*::2018/2019::*

Aktualności

23 listopada 2017 10:39 | Aktualności

Działalność świetlicy szkolnej

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz stwarzajmy

warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekazujmy.

Pozwólmy dziecku pytać

i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

aby samo wiedzieć chciało.

Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych naszej szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie.

Główne zadanie świetlicy w ciągu roku szkolnego 2017/2018:

-właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,

-kształtowanie nawyków kultury osobistej i wspołżycia w grupie,

-rozwijanie zaintresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,

-wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

-udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

-organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,

-współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym,

-zajęcia sportowe i rekreacyjne,

-zajęcia na komputerze,

-zajęcia w grupach zainteresowań,

-opieka nad dożywianiem.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w róznorodnych formach zajęć:

-zajęcia plastyczno- manualne (rysowanie ołówkiem, kredką, malowanie farbami, wycinanie, wydzieranie,wyklejanie itp),

-żywe słowo (recytacje,rozmowy na temat,dyskusje),

-zabawy umysłowo- dydaktyczne (zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki,warcaby, gry edukacyjne),

-zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem),

-zabawy rekreacyjno- ruchowe (zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawnośc fizyczną, turnieje sprawnościowe),

-zajęcia rozrywkowe ( zabawy okolicznościowe, zajęcia z wykorzystanim środków audiowizualnych-oglądanie bajek, programów dla dzieci),

-zajęcia kulinarne (dekorowanie ciastek, pierniczków,sałatki ,słodkie desery dietetyczne).

Zabawa obok nauki jest podstawową formą aktywności dziecka, dlatego uczniowie uczęszczający do świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodne z ich upodobaniami.Wszystkie zajęcia organizowane w świetlicy zawieraja treści wychowawcze i dydaktyczne, które wychowankowie moga wykorzystać w życiu codziennym. To sprawia, że świetlica stała się bliska dzieciom i rodzicom.

Atutem naszej świetlicy jest to, że jest otwarta dla uczniów od 6.30 do 16.00.

Dzieci coraz liczniej i coraz dłużej przebywają w świetlicy, dlatego należy stwarzać im atrakcyjne

i róznorodne zajęcia, a jednocześnie pamiętać o czasie na wyciszenie i relekas.

Wychowawcy świetlicy

Teraz zapraszamy do galerii zdjęć dotyczących naszej świetlicy.

Przeczytano: 335 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: