*::2018/2019::*

Aktualności

20 maja 2016 17:15 | Aktualności

PODSUMOWANIE KONKURSU „OMNIBUS MATEMATYCZNY 2016” pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza

    5 maja 2016 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych odbył się Finał IX edycji konkursu  „Omnibus Matematyczny” pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych  Bartosza Romowicza.

Z ogromną radością i nieskrywaną satysfakcją możemy powiedzieć, że konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Do tegorocznego „Omnibusa” stanęło ponad 1000 przedszkolaków i uczniów reprezentujących 30 placówek oświatowych: Przedszkole nr 1 i 2 w Ustrzykach Dolnych, SP w Bóbrce, SP w Czaszynie, SP  w Hoszowie, SP  w Łodynie, SP w Łobozewie, SP w Łukowem, SP w Ropience, ZSP w Olszanicy, SP nr 1 w Sanoku, SP nr 2 w Sanoku, SP nr 3 w Sanoku, SP nr 4 w Sanoku, SP w Tyrawie Wołoskiej, SP w Wojtkowej, SP w Ustianowej Górnej, ZSP w Myczkowie, Gimnazjum w Czerminie, Gimnazjum w Ropience, Gimnazjum nr 1 w Sanoku, Gimnazjum nr 2 w Sanoku, Gimnazjum nr 3 w Sanoku, Gimnazjum w Trepczy, Gimnazjum w Wojtkówce, Gimnazjum  w Zagórzu, SP w Zgłobniu, ZS w Lutowiskach, ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych.

 

    Natomiast do finału konkursu w pierwszej i w drugiej kategorii wiekowej (oddziały zerowe i klasy I – VI SP ) przystąpiło 416 przedszkolaków i uczniów, natomiast  w trzeciej kategorii klasy I-III Gimnazjum 119 uczniów.

   Test finałowy składał się z 10 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Przez 90 minut uczniowie z uwagą, zaangażowaniem oraz w pełnym skupieniu rozwiązywali wcale niełatwe zadania i dążyli do tego, aby ich rozwiązania były poprawne i czytelne. Zestawy zadań i szczegółowe wyniki znajdują się na stronie: www.zsp2ustrzyki.pl.

Laureatami finału IX edycji konkursu „Omnibus Matematyczny” pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych poszczególnych kategorii zostali:

Oddziały zerowe

Emil Pelczar Przedszkole nr 1 w Ustrzykach Dolnych

Michał Płonka ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych

Klasy I

Franciszek Serafin  SP nr1 w Sanoku

Oliver Sobolak  SP nr2 w Sanoku

Klasy II 

Adam Zwolenik  SP nr 3 w Sanoku

Klasy III

Tymon Gawłowski SP nr 1 w  Sanoku

Klasy IV

Kacper Sypek SP w Czerminie

Klasy V

Marcin Bihun ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych

Klasy VI

Andrzej Kozdrowski - ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych

Klasy I

Krzysztof Nawrocki -ZSP w Bóbrce

Klasy II

Kamil Herbetko Gimnazjum nr 3 w Sanoku

Katarzyna Sworst - Gimnazjum nr 2 w Sanoku

Klasy III

Olaf  Zdziebko ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych

    Sponsorami konkursu byli: Burmistrz Ustrzyk Dolnych – Bartosz Romowicz, Kierownik Banku Pekao S.A. - Rafał Gnot, Fundacja Banku Pekao S.A., Dyrektor ZSP nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych - Bogdan Zwarycz, Andrzej Szelc, Karolina Marzec, Marcin Jarząbek, Adam Buziewicz. Ich wrażliwość i ofiarność jako  ludzi Wielkiego Serca pozwoliła nam nagrodzić uczniów, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w tym konkursie.

   Pan Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Pan Bogdan Ferenc -  Przewodniczący Rady Gminy i wicedyrektor ZSP nr 2 – NSS  Barbara Sałosz serdecznie dziękują uczniom, ich rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom koordynującym konkurs, tj. pani Wiesławie Bańczak, pani Wioletcie Grzegorzak, pani Marii Kozdrowskiej, pani Luizie Senktas – Cyzio, pani Małgorzacie Staniszewskiej, pani Barbarze Szałańskiej, panu Józefowi Tomczakowi, pani Alicji Niedośpiał, pani Dorocie Wojdyle oraz Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciół Ustrzyckiej Dwójki” pani Annie Buczek oraz panu Dawidowi Daroszowi, Kierownikowi Banku Pekao S.A. Rafałowi Gnotowi, Zarządowi Fundacji Banku Pekao S.A., Dyrektorowi ZSP nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych Bogdanowi Zwaryczowi, panu Andrzejowi Szelc, pani Karolinie Marzec, panu Marcinowi Jarząbek, panu Adamowi Buziewiczowi za osobiste zaangażowanie, wsparcie i pomoc w organizacji konkursu.

    Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i już teraz zapraszamy do uczestnictwa w X edycji konkursu „Omnibus Matematyczny”.

Barbara Sałosz

Przeczytano: 2194 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: