ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W USTRZYKACH DOLNYCH
http://zsp2ustrzyki.pl

09 lutego 2020 21:36 | Aktualności

17 lutego 2020 rusza Międzyszkolny Konkurs „Omnibus matematyczny 2020” pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych

 

  1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Konkurs ma charakter indywidualny. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
  2. Każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie (znajdujący się w załączniku do regulaminu). 
  3. Zbiorowe zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez opiekunów nauczycieli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy:

Rozwiązania zadań można przekazywać bezpośrednio organizatorom konkursu oraz za pośrednictwem poczty polskiej na adres: Zespół Szkół Sportowych nr 2, ul. Dobra 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, z dopiskiem: "Omnibus matematyczny 2020". (liczy się data stempla pocztowego). Wszelkie pytania można kierować na adresy nauczycieli koordynatorów podanych wyżej.

Etap finałowy, który dla wszystkich zaproszonych uczniów będzie miał charakter testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych, odbędzie się w Zespole Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych w dniu 8 maja 2020 r. dla wszystkich uczniów. Każdy uczestnik Konkursu akceptuje i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy!

Barbara Sałosz

wiedyrektor ZSS

w Ustrzykach Dolnych

 

Załączniki:

Obowiązkowe oświaczenie rodzica uczestnia konkursu [11.51 KB]