ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W USTRZYKACH DOLNYCH
http://zsp2ustrzyki.pl

16 lipca 2019 21:40 | Aktualności

OFERTA NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 7,56 m2 na prowadzenie sklepiku szkolnego od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r. Pisemne oferty z propozycją wysokości czynszu za okresy miesięczne, propozycją asortymentu, w tym ofertą produktów "zdrowej żywności" sprzedawanych w sklepiku szkolnym proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 15.08.2019 r. do godz. 15.00.

Minimalna stawka miesięczna czynszu za wynajem pomieszczenia wynosi 400 zł brutto+ koszty energii (wg. wskazań licznika).

Po wynajęciu w/w pomieszczenia Oferent będzie zobowiązany do:

Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego: sekretariat szkoły, ul. Dobra 6,

38-700 Ustrzyki Dolne wraz z oświadczeniem o niezaleganiu z opłatami ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Zapytania można również kierować na adres elektroniczny: dyrektor@zsp2nss.pl.

 

Bogdan Zwarycz

Dyrektor szkoły