Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych
http://zsp2ustrzyki.pl

05 czerwca 2018 09:48 | Aktualności

"Bryły wokół nas" - klasowy projekt edukacyjny

       Klasa 6b zaangażowała się w projekt edukacyjny z matematyki „Bryły wokół nas” , który realizowany był przez cały miesiąc maj. Głównym celem naszego projektu było pokazanie przydatności matematyki w życiu codziennym. Oprócz przydatności matematyki w życiu codziennym, chcieliśmy pokazać, że matematyka może być przyjemna. Można się nią bawić, "spędzać" z nią wolne chwile. Problem jaki mieli rozwiązać uczniowie, to "Gdzie wykorzystuje się graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe w życiu codziennym?"

Cele szczegółowe projektu:

      Projekt został przedstawiony podczas lekcji matematyki. Podczas prezentacji uczniowie przedstawili realizowane zadania, prezentację, stworzone bryły. Omówili własności, wykorzystanie praktyczne brył w życiu codziennym, opowiadali o napotkanych trudnościach podczas pracy, o tym w jaki sposób powstawały pomysły grupy. Uwieńczeniem projektu stała się galeria brył w sali matematycznej naszej szkoły. Wykonane pomoce będą wykorzystywane na lekcjach matematyki.

Dodatkowe działania w projekcie wpłynęły na większe zainteresowanie uczniów nauką stereometrii, czyli działu matematyki zajmującego się figurami geometrycznymi w przestrzeni. Pozwoliły młodzieży zauważyć związek między tym, o czym uczą się na lekcjach, a tym, co spotykają poza szkołą. Realizacja tego klasowego projektu stała się źródłem satysfakcji, rozbudziła zainteresowanie matematyką i dała szansę samodzielnej, kreatywnej aktywności.

      Wszystkim zaangażowanym uczniom dziękuję za ogrom włożonej pracy i gratuluję bardzo ciekawych i oryginalnych pomysłów.

Barbara Szałańska

Zdjęcia: