*::2018/2019::*

Gimnazjum - Klasa 2N

Wychowawca

mgr Beata Tkacz

Moja klasa

mgr Elżbieta Dadej

Przedmioty: Fizyka

Opiekun Szkolnego Koła PCK

mgr Jadwiga Jastrzębska

Przedmioty: Technika, Muzyka

Opiekun Szkolnego Chóru "Echo"

mgr Klaudia Prędki

Przedmioty: Biologia

Opiekun LOP

mgr Andrzej Rybski

Przedmioty: Geografia

Opiekun Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego