*::2018/2019::*

Gimnazjum - Klasa 2A

Moja klasa

mgr Elżbieta Dadej

Przedmioty: Fizyka

Opiekun Szkolnego Koła PCK

mgr Jadwiga Jastrzębska

Przedmioty: Muzyka, Zajęcia techniczne

Opiekun Szkolnego Chóru "Echo"

mgr Klaudia Prędki

Przedmioty: Biologia

Opiekun LOP

mgr Andrzej Rybski

Przedmioty: Informatyka, Geografia

Opiekun Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego