*::2017/2018::*

Kadra

mgr Józef Tomczak

Funkcje: Nauczyciel

Biblioteka szkolna