*::2018/2019::*

Kadra

mgr Barbara Opach

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia komputerowe