*::2017/2018::*

Kadra

mgr Barbara Opach

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia komputerowe