*::2017/2018::*

Kadra

mgr Bartłomiej Kądziołka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie Fizyczne