*::2018/2019::*

Kadra

mgr Bartłomiej Kądziołka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie Fizyczne