*::2018/2019::*

Kadra

mgr Bogdan Kwaśnik

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie Fizyczne