*::2017/2018::*

Kadra

mgr Bogdan Kwaśnik

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie Fizyczne