*::2018/2019::*

Kadra

mgr Krystyna Szewczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna