*::2017/2018::*

Kadra

Krystyna Szewczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna