*::2017/2018::*

Kadra

mgr Maria Fuksa

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia komputerowe, Edukacja wczesnoszkolna